Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
2235/18/TAJ Etický kodex zaměstnance úřadu a zastupitele MČ 04.12.2018 Tajemník Detail a odpověď
1989/18/TAJ DO510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění 23.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1890/18/TAJ Stanovisko MČ ke stavbě "Štěrboholská spojka-protihluková stěna-Počernice, Praha 10, Dolní Počernice, Dubeč 02.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1864/18/TAJ Podklady týkající se revitalizace zámeckého parku 05.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1665/18/TAJ Poskytnutí seznamu osob, kterým byly poskytnuty podklady 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1663/18 Poskytnutí ověřeného protokolu 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1662/18 Poskytnutí kopie zápisu z jednání 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1656/18/TAJ Grantový program sloužící k podpoře oprav bytového fondu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1654/18 Poskytnutí kopie účastníky ověřeného zápisu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1648/18/TAJ Seznam osob, kterým byl poskytnut zápis z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1647/18/TAJ Úprava zápisu z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1615/18/STA Stanovisko MČ Praha-D. Počernice k výstavbě křižovatky typu diamant a zástavbě plochy Klánovický les-Čihadla 03.09.2018 Starosta Detail a odpověď
1472/18/POK Počet evidovaných psů v MČ 08.08.2018 Markéta Brožová Detail a odpověď
1083/18/SEKR Vydané a nepřevzaté voličské průkazy k přímé volbě prezidenta 07.06.2018 Tajemník Detail a odpověď
0871/18/TAJ Uzavřené kolektivní smlouvy 11.05.2018 Tajemník Detail a odpověď

Stránky