Odpady a nakládání s nimi

Aktuality

30.05.2018

Umístění kontejnerů na objemný odpad ve II. pol. r. 2018

Kontejnery /VOK/ na objemný odpad v MČ Praha - Dolní Počernice budou ve II. pololetí r. 2018 přistaveny následovně:
 

v úterý 18. září - 4 VOK
 
Stanoviště:... (číst více)

30.05.2018

Sběr bioodpadu ve II. pol. r. 2018

SBĚR BIOODPADU pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne ve II. pol. r. 2018 na území naší MČ takto:             ... (číst více)

06.03.2018

Sběr bioodpadu v I. pol. r. 2018

SBĚR BIOODPADU pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhnev I. pol. r. 2018 na území naší MČ takto:              ... (číst více)

Stálé informace

 

 

 

     

Objemný odpad můžete odvézt do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru prostřednictvím velkoobjemového kontejneru, který bude v MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2018 přistaven na stanoviště a v termínech dle níže uvedeného harmonogramu.

PATŘÍ SEM:NEPATŘÍ SEM:
starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy
lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady 

 

Termíny přistavení VOK v r. 2018:Stanoviště:Doba přistavení:

10. dubna /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

5. června /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

(celkem 2 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

18. září /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

13. listopadu /út/

- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)

(celkem 2 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

 

 

PROJEKT POTEX - Kontejner na nepotřebný textil a obuv

- Kontejner je umístěn ve dvoře úřadu MČ na adrese Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice.

PROJEKT POTEX

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu.

Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu použitelném, odpadem nikomu neprospějeme ani nepomůžeme. Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz

Termíny přistavení sběrného vozidla v r. 2017:Zastávky sběrné trasy :Doba stání:

9.5.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 - 15.20 hod.

15.30 - 15.50 hod.

15.7.2017 /sobota/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

8.00 – 8.20 hod.

8.30 – 8.50 hod.

7.11.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 – 15.20 hod.

15.30 – 15.50 hod.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Upozornění:

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.


V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
  Poznámka: Teploměry nemohou být odevzdávány v lékárnách, ty k jejich převzetí nejsou oprávněny
 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemie
 • mazací oleje a tuky
 • ředidla a barvy
 • léky
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči:

 • Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci městského systému sběru odpadů.
 • Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně.
 • Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů a krabic.
 • Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta.

Více informací o mobilním sběru nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2017 získáte

na portále životního prostředí hl.m. Prahy.

 

mobilní svoz nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, ilustrační foto

Sběr bioodpadu v r. 2018:Stanoviště:Doba přistavení:

21. dubna /so/

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

16. června /so/

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
ul. V Čeňku (u parčíku)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

8. září /so/

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

6. října /so/

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
ul. V Čeňku (u parčíku)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

17. listopadu /so/

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

 

 • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
 • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
 • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

 • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
 • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
 • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
 • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin.
 • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. – více na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uvod/.

další informace na adrese: http://ksnko.praha.eu/ags/

1. na úřad - Ve vestibulu Úřadu MČ Praha - Dolní Počernice jsou umístěny 2 sběrné nádoby (http://www.remasystem.cz/, kam mají občané Dolních Počernic možnost odložit např.

 • do zelené - žehličku, topinkovač, fritovací hrnec, holící strojek, hodiny, notebooky, kalkulačky, mobilní telefony, videokamery, vrtačky, brusky ap.
 • do červené – baterie

2. v ul. Nad Rokytkou – na stanovišti tříděného odpadu je umístěn velký červený kontejner na elektroodpad

do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, žárovky a velké domání spotřebiče (televizory, lednice apod.)