Veřejné fórum aneb Váš názor

8. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Vážení spoluobčané, předkládáme vám výsledky veřejného projednání ke zjištění deseti největších problémů Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice. Tyto problémy vzešlé z 8. veřejného fóra, které se konalo 25. května v hotelu Svornost, byly našim občanům ještě předloženy k potvrzení formou ankety.

Z výsledků ankety je zřejmé, že jejím prostřednictvím své... (číst více)

7. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 19. května v hotelu Svornost proběhlo 7. Fórum naší městské části. Letos jsme toto setkání zařadili do seznamu akcí, které jsou součástí projektu „Zdravější Počernice“. Tento celoroční projekt zaměřený na zlepšení zdraví našich obyvatel se konal pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a byl finančně podpořen z rozpočtu... (číst více)

6. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 14.5.2015 se konalo v hotelu Svornost již 6. Fórum, které pořádala Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice. Proč „Zdravá“? Tímto přívlastkem se nazývají všechna města, obce či jejich části, které se sdružují v  Národní síti Zdravých měst a snaží se starat o své občany nejen z hlediska zlepšování životního prostředí, ale i... (číst více)

5. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 15.5.2014 se konalo v hotelu Svornost již 5. Fórum, které pořádala Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice pro své občany, se kterými měla pojmenovat 10 největších problémů, které považují v Dolních Počernicích za nejzávažnější. Řešily se oblasti veřejného života jako doprava, školství, územní plán, životní prostředí a bezpečnost.... (číst více)

4. Fórum zdravé Městské části Praha‐Dolní Počernice

Ve čtvrtek 16.5.2013 se v hotelu Svornost konalo 4. Fórum Zdravé Městské části Praha ‐ Dolní Počernice. Letošní ročníku se zúčastnilo téměř 60 občanů MČ včetně hojné účasti žáků vyšších ročníků Základní školy v Dolních Počernicích.  
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní... (číst více)

2. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Dne 27. 4. 2011 v hotelu Svornost proběhlo 2. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice.
Více se dozvítev Dolnopočernickém zpravodaji 3, 4, 2011. Na základě zjištěných 12 problémů byla prostřednictvím DPZ doručena občanům Dolních Počernic anketa, ve které se měli vyjádřit, jak problémy, zjištěné na fóru, vnímá naše širší veřejnost. Na... (číst více)