Komise projektu Zdravé město

 předseda          Zbyněk Richterveřejný sektorstarosta, politik Zdravého města
 členové

 

 Ing. Miloslav Králveřejný sektormístostarosta
 MUDr. Pavel Bočekveřejný sektormístostarosta
 Mgr. Edita Hejdová  veřejný sektortajemnice ÚMČ
 Markéta Brožováveřejný sektorkoordinátor Zdravé MČ
 Bc. Martin Lněničkaneziskový sektorředitel dětského domova
 Štěpánka Kratochvílováneziskový sektoručitelka zíákladní školy
 Petr Polcar neziskový sektorSokol Dolní Počernice.cz
 Hana Špindlerováneziskový sektorPočin, z.s.
 Ing. Romana Falge Vondalováneziskový sektorOrangery, z.s.
 Mgr. Jan Šroubekpodnikatelský sektorBufet PRO s.r.o.
 Petra Karochovápodnikatelský sektorPočernický pivovar s.r.o.
 Petr Bačákpodnikatelský sektorTuning Sport Praha

Zápisy z jednání komise MA 21: