Komise projektu Zdravé město

 předseda          Zbyněk Richterveřejný sektorstarosta, politik Zdravého města
 členové

 

 Ing. Miloslav Králveřejný sektormístostarosta
 Bc. Milan Nedvědilveřejný sektormístostarosta
 Mgr. Edita Hejdová  veřejný sektortajemník
 Jan Šroubekveřejný sektorčlen RMČ
 Ing. Hana Jaklováveřejný sektorčlen ZMČ
 Markéta Brožováveřejný sektorkoordinátor Zdravé MČ
 Petra Karochovápodnikatelský sektorPočernický pivovar s.r.o.
 Petr Polcar podnikatelský sektorA-Z Centrum s.r.o.
 Petr Stránskýneziskový sektoro.s. Sluneční domov

 

Zápisy z jednání komise MA 21: