10. Fórum Zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

VEŘEJNÉ FÓRUM

P o z v á n k a                                        

na 10. Fórum Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice,

v úterý 21. září 2021 od 17.00 hod.

 do hotelu Svornost, Novozámecká 284

            Témata diskuse:

  1. Územní rozvoj a životní prostředí (výstavby, zeleň)
  2. Ekonomika (investiční plány, participativní rozpočet obce v r. 2022)
  3. Sociální služby a zdravotnictví (pomoc seniorům, zdravotní služby)
  4. Doprava (místní komunikace, cyklostezky, bezpečnost)
  5. Vzdělávání a volnočasové aktivity (školství, kultura, sport)
  6. Dětský stůl (podněty žáků ZŠ)

Na závěr slosování účastnických lístků, malé občerstvení zajištěno.

Přijďte se i Vy podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!

                                                                             Zbyněk  R i c h t e r,  starosta MČ