Poskytnutí seznamu osob, kterým byly poskytnuty podklady