15 - VÝZNAMNÉ STROMY

 V zámeckém parku v Dolních Počernicích se nachází přes jeden tisíc stromů. Tento počet byl zjištěn posledním dendrologickým průzkumem, který byl v rámci projektu „Rehabilitace zámec­kého parku v Dolních Počernicích zpracován v roce 2002 Společností pro Zahradní a krajinářskou tvorbou, s.r.o.“ V tomto dendrologickém průzkumu jsou podrobně vyhodnoceny všechny stromy zámeckého parku, včetně stromů na hrázi Velkého počernického rybníka. Nejstarší a nejmohut­nější stromy dosahují výšky až 35 m a jejich stáří je odhadováno na 250 let. Obvody jejich kme­nů dosahují míry nad 4 metry. Jedná se převážně o duby letní a lípy, mezi nejmohutnější patří též jasany, habry, jírovce a javory. Bohužel jeden z nejmohutnějších stromů – platan, padl při vichřici koncem minulého století. V roce 2007 musel být též pokácen zřídka se vyskytující žlutý kaštan a obrovská borovice, jejíž torzo je v parku ponecháno pro vytvoření uměleckého díla.

V dendrologickém průzkumu mají všechny stromy svá čísla a lze je podle plánku v parku snadno nalézt. Z technických důvodů však plánek nemůže být v rámci naučné stezky zveřejněn, takže nezbývá, než se po parku projít a porozhlédnout. Určitě některý z unikátních stromů na­leznete. Zcela jistě vás ohromí jejich majestátností a také dobrý zdravotní stav, kromě starých lip na hrázi rybníka, které mají již svoji životnost za sebou a některé z nich musely být při re­konstrukci hráze rybníka odstraněny.

Dále stojí za pozornost většina stromů na hrázi Velkého počernického rybníka, kde se nacházejí
z převážné většiny lípy a duby. Lípy, jejichž věk se odhaduje na 150 let, jsou však ve velmi špatném
stavu a dle dendrologického průzkumu by zde měly být ponechány na dožití. Duby, které
se nacházejí na vzdušné straně hráze rybníka jsou však celkě v dobrém stavu a můžeme doufat,
že se z jejich majestátnosti bude těšit ještě mnoho dalších generací.

Fotogalerie: 
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
15 - VÝZNAMNÉ STROMY
Adresa: 
Významné stromy Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 13.812" N, 14° 34' 52.3848" E
CZ

Mapa naučné stezky