17 - KULTURNÍ CENTRUM

 Projekt „Společné kulturní centrum městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14“ byl předložen v 2. kole výzvy vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti Praha, v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 Regionu soudržnosti Praha. Městská část Pra­ha – Dolní Počernice pokračovala přípravou a realizací v pořadí druhého projektu, který předloži­la jako žádost o finanční podporu Evropské unie. V roce 2004 využila MČ Praha – Dolní Počernice možnosti čerpat finanční prostředky ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně programu JPD 2 a zahájila tak rehabilitaci zámeckého parku výstavbou přírodního amfiteátru. V uskutečňování svých dlouhodobých záměrů pokračovala realizací dalšího projektu, a to rekon­strukcí budovy bývalého pivovaru, která byla velmi poškozena neadekvátním využíváním v ob­dobí minulého režimu. Koncepce vybudování společenského a kulturního centra se ukázala jako opodstatněná a byla podpořena silným strategickým partnerem – Městskou částí Praha 14.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování důstojného a tolik potřebného prostoru, který vy­tvoří vynikající podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí. Dalšími sledovanými pří­nosy bylo zahájení komplexní revitalizace zámeckého parku, rekonstrukce souboru památkově chráněných objektů v historickém jádru Dolních Počernic, celkové zatraktivnění městské části a její otevření novým zajímavým akcím a aktivitám.

V rekonstruovaném objektu vznikla řada prostor, které budou využitelné pro nejrůznější akce a aktivity (divadelní sál, společenský sál, klubové, výstavní a kancelářské prostory). Projekt zaznamenal v průběhu realizace velkou změnu, a to potřebu posílit kapacitu sociálních zařízení a zázemí objektu a nutnost propojení rekonstruovaného objektu s ledovými sklepy v protileh­lém areálu bývalého pivovaru. Tento významný zásah zapříčinil nejen stavební změny, ale také změny ve financování a legislativě projektu. Celá akce však byla úspěšně dovedena do zdárného konce v původně plánovaném termínu.

Prostory bývalého pivovaru se jeví jako velmi atraktivní, podpořené blízkostí přírodního am­fiteátru a dalšího plánovaného projektu – kompletní revitalizace historického centra zámecké­ho areálu. Po jejím dokončení vznikne zcela ojedinělý komplex nejen v Dolních Počernicích, ale v celé Praze. Celý objekt má bezbariérové řešení. Architektem projektu je Ing. arch. Miroslav Kopáček. Stavbu realizovala společnost FASS, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou.

Výstavba byla realizována po dobu necelých 2 let (od října roku 2005 do června roku 2007). Celkový rozpočet projektu byl více než 27 mil. Kč a na jeho financování se podílela Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Hlavní město Praha a Městská část Praha – Dolní Počer­nice. Díky podpoře těchto institucí a kvalitní práci realizačního týmu projektu mohl být kvalitně zrekonstruován historicky cenný a zajímavý objekt s víceúčelovým využitím, který okamžitě po svém otevření vytvořil přirozené kulturní a společenské centrum života v Dolních Počernicích. V nově vzniklém prostoru se ročně uskuteční řada kulturních, charitativních a společenských akcí, ale budoucí zájemci ho budou moci využít i pro firemní či soukromé akce.

Dne 23. 6. 2007 bylo společenské centrum slavnostně otevřeno v rámci kulturní akce „Sva­tojánská noc“, která byla podpořena i Hlavním městem Praha v programu „Partnerství“.

Adresa: 
Kulturní centrum Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 17.3832" N, 14° 34' 51.996" E
CZ

Mapa naučné stezky