11 - KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

Dolnopočernický kostel je nejstarší stavbou v Dolních Počernicích - stojí na svém místě zhruba 800 let. Kolem roku 1200 se tehdejší vlastník osady nad brodem přes Rokytku rozhodl postavit u své­ho dosud zřejmě dřevěného sídla vlastnický kostel. Nelze ovšem vyloučit, že kamenný kostelík nahra­dil na stejném místě starší dřevěnou církevní stavbu. Vzácností je, že se nejstarší kamenný kostelík dochoval téměř vcelku, ve dvou třetinách půdorysu nynější stavby, dodnes. Měl pravoúhlý závěr, ke kterému se připojovalo obdélné jednolodí. Nad závěrem (který se nazývá také kněžištěm nebo pres­bytářem) si lze představit klenbu podobnou dnešní, lod‘ překrýval trámový strop nebo byla otevřena přímo do krovu. Neodmyslitelnou součástí románského vlastnického kostelíka byla západní tzv. pan­ská tribuna, na kterou vstupoval počernický pán se svou rodinou, obvykle po dřevěné lávce přímo z přilehlého sídla. Zatímco vnitřek kostelíka byl omítnutý, vybílený a možná zdobený výmalbou, na jeho vnějšku se uplatňovaly řady režných pískovcových kvádrů. Kdy přesně byl kostelík postaven, již nevíme. Starobylé zasvěcení Panně Marii i jeho jednoduchý půdorys by mohly svědčit o 2. pol. 12. sto­letí. Nelze ovšem vyloučit, že vyrostl o málo později za účasti stavební hutě, budující mezi lety 1226 - 1236 pro pražského biskupa Jana II. kostel sv. Bartoloměje v blízkých Kyjích.

Ve společném zděném hrazení zůstal počernický kostel zřejmě i ve 14. století, kdy se sou­sední feudální sídlo proměnilo v kamennou tvrz vrcholného středověku. Kostelní loď byla v té době prodloužena na svůj dnešní půdorys. Důvodem byl zřejmě rostoucí počet osadníků a poddaných při sídle a dvorci. Kostel byl tehdy v souvislosti s přístavbou patrně již celý omítnut, románskou panskou tribunu nahradila nová tribuna gotická. Pozdní gotika se po husitských válkách přihlá­sila další velkou proměnou kostela, když vztyčila při jeho severním boku dnešní dominantu obce - mohutnou věž z lomového kamene. Po přestavbě sousední tvrze, při níž zanikla její starší věž, získala nová kostelní věž i funkci útočiště místního pána a obránců v době nebezpečí a konfliktů.

Existence raně barokních bočních oltářů souvisí snad s opravami kostela koncem 17. století, v roce 1734 byl do věže umístěn velký zvon o váze 290 liber (asi 150 kg) za 180 zl. od zvona­ře Zachariáše Ditricha z Prahy. V roce 1743 byl zakoupen dnešní hlavní oltář, který stál 275 zla­tých. Roku 1794, kdy se po baroku prosazuje klasicismus, byla kostelní věž zvýšena o dnešní poslední zděné patro a opatřena novou helmicí s lucernou. Téměř současně se připomínají i věž­ní hodiny. Nové varhany na kostelní kůr, někdejší panskou tribunu, byly instalovány v roce 1848. Když roku 1855 statek Dolni Počernice zakoupila paní Elisabeth von Dercsenyi, začala ihned ob­novovat a opravovat zámecké a hospodářské objekty a v roce 1862 došlo i na zdejší kostel. Re­novace kostela byla provedena v roce 1865 stavitelem Hofmanem z Vysočan a stála 8000 zlatých.

Větší úpravy interiéru kostela se realizovaly v roce 1904, týkaly se však převážně jen nové vý­malby, přičemž se zjišťovalo, nejsou-li pod omítkou staré fresky. Příliš vysoká mřížka před oltářem byla nahrazena nižší dřevěnou s kuželkami a v klenbě sakristie v podvěží se prorazil otvor pro provaz umíráčku (za který se do té doby tahalo venku před vstupem do kostela). V roce 1911 se opravovala kostelní dlažba, kříž s makovicí na věži byl nově pozlacen dvojitým dukátovým zlatem a na střechu byla dána nová břidlice. Poslední renovace pláště kostela byla opět poněkud nešetrná k dochovaným historickýrn detailům. V současné době jsme však svědky významového zhodnocení této nejstarší a nejcennější architektury v naší obci, které spočívá v jejím novém slavnostním nasvícení.

Adresa: 
Kostel Nanebevzetí P. Marie Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 18.1536" N, 14° 34' 48.5328" E
CZ

Mapa naučné stezky