09 - KAMENNÁ PEVNOST

 Kočičí hrádek a další umělecká díla v zámeckém parku v Dolních Počernicích byla vytvořena v roce 1987- 9. Tehdy se politické vedení Dolních Počernic rozhodlo, že zámecký park bude pojme­nován podle významného tělovýchovného funkcionáře a zakladatele DTJ Jiřího F. Chaloupeckého. Na jeho počest byl již tehdy pojmenován tradiční přespolní běh „Memoriál J.F. Chaloupeckého“, jehož 25 ročníků organizovala místní TJ Sokol. Protože tratě mládežnických kategorií vedly zámec­kým parkem, který byl ještě v 80. letech v neutěšeném stavu, bylo rozhodnuto o jeho úpravách a o instalaci některých uměleckých děl. O vhodnosti jejich pojetí a umístění v zámeckém parku jsou dodnes vedeny odborné diskuse.

Projekt i realizace byla svěřena Linhartově nadaci, v čele s Ing. Janem Mayerem, který oslovil své kolegy ze studií ke spolupráci. Bylo vytvořeno několik návrhů, kterými se upravovala zejmé­na t.zv. francouzská část parku. V anglické části parku se upravil vzhled mostků a byl vybudován kočičí hrádek. Tehdejší mladí umělci jsou dnes uznávanými osobnostmi ve svých oborech, a tak se Dolní Počernice mohou vlastně chlubit jejich výtvory. Zub času, a bohužel ve značné míře i působení vandalů, však na většině uměleckých děl zanechal své stopy. Naučná stezka seznámím návštěvníky parku s autory a jejich díly.

Nejznámějším z nich je umělec, grafik a sochař František Skála, který je autorem kamenné pev­nosti u jižní zdi zámeckého parku. Jeho nadčasové dílo je dodnes předmětem každodenních her dětí a nejinak tomu bude i v budoucnu, neboť hrádek je postaven celý z kamene a zdá se, že přetrvá věky i působení vandalů. Pro kamennou pevnost se později vžil název „Kočičí hrádek“.

Mostek se zbytkem lvích hlav je dílem dvojice autorů Stefana Milkova a Ivana Exnera. Přestože lví hlavy byly vyrobeny z téměř nezničitelného laminátu byly vandaly uraženy.

Druhý mostek na hlavní přístupové cestě do parku je dílem Ing. Petra Václavka. Když byly sesa­zeny jeho díly v jednolitý celek, svítily na něm dokonce i dvě lucerničky. Bohužel části mostku byly později zničeny a naházeny do koryta Rokytky.

U provozní budovy zámku můžeme nalézt šroubovitý sloupek, který je dílem Romana Ťalského.

Před budovou zámecké oranžerie, po celé její délce, je nainstalovaná krásná pergola, která byla v roce 2005 opravena. Jejími autory jsou Ing. Jan Mayer a František Svoboda.

Hlavní vstupní vrata do parku u zámecké oranžerie navrhnul Ing. Jan Mayer s motivem „rákosí“.

Fontána ve francouzské části byla nedávno poničena. Byla dílem Zdeňka Lhotského.

Za zmínku ještě stojí ležící dřevěný totem v centrální části parku s názvem „had“, který při své návštěvě u nás vyřezal kanadský umělec Shane Steven.

Vedení Městská části Praha Dolní Počernice se bude snažit o získání finančních prostředků na opravu všech výše jmenovaných prvků, které by ve své původní kráse zpříjemnily návštěvníkům našeho zámeckého parku chvíle jejich odpočinku.

Adresa: 
Kamenná pevnost Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 10.6404" N, 14° 34' 42.96" E
CZ

Mapa naučné stezky