Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14

Název Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Žadatel Městská část Praha Dolní Počernice

Investor : MČ Praha - Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o. Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Miroslav Kopáček
Doba realizace : říjen 2005 – červen 2007
Celkové náklady : 27,3 mil. Kč.

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá každým rokem řadu zajímavých kulturních akcí, a proto již delší dobu usilovala o vybudování kulturního centra rekonstrukcí hlavní budovy bývalého pivovaru. Prostory jsou připraveny pro víceúčelové využití - kulturní a společenské akce, klubové, vzdělávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro obyvatele MČ Praha- Dolní Počernice a Prahy 14 a jejího sídliště Černý Most. Předpokládá se i s využívání objektu jinými subjekty formou pronájmu nově rekonstruovaných prostor.

Cílem akce byla rekonstrukce památkově chráněné budovy bývalého pivovaru z 19. stol. v areálu zámku v Dolních Počernicích. Realizace projektu přispěje k prevenci kriminality (kvalitní využití volného času, kamerový systém). V pivovaru se uskutečnila úprava vnitřních prostor (2 nadzemní podlaží), podkroví, fasády, stropů a osvětlení. Bylo revitalizováno okolí, vzniklo 15 parkovacích míst. Vzniklo celkem 1450 m2 plochy pro pořádání akcí a 2 pracovní místa.

Projekt navazoval a doplňoval schválené projekty MČ Dolní Počernice a odboru ochrany prostředí MHMP z 1.výzvy JPD 2. Dopad projektu přesahuje hranice MČ Dolní Počernice především směrem do MČ Praha 14 - sídliště Černý Most. Poptávka po projektu byla doložena ze strany MČ Praha 14 a dalších partnerů.

Hlavní fotka: 
 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
před: 
 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
po: 
 Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14