Upozornění pro rodiče.

Vážení rodiče,

obracím se k Vám s opětovným upozorněním, aby jste při příchodu či odchodu z MŠ dbali na uzavírání branky. Dále vás žádám, aby jste při odchodu z MŠ nenechávali vaše děti bez dozoru, aby děti samy nemanipulovaly s hlavními dveřmi, hrozí nebezpečí, že se děti poraní. Apeluji na vás, aby jste VY a ani VAŠE děti nevpouštěli do MŠ příchozí osoby. Každý rodič je povinen si zazvonit a nahlásit na třídu učitelce, kam dochází jeho dítě. Videotelefony byly zřízeny k tomu, aby se učitelky opticky přesvědčily koho vpouští do budovy, a tím tak chránily bezpečí a zdraví nejen vašich dětí, ale i ostatních zaměstnanců školy.Děkujeme za pochopení.

Za celý kolektiv zaměstnanců,Exnerová Danka, ředitella MŠ