Podmínky pro podávání žádostí o prominutí úplat v MŠ a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost vyvěšeným dokumentů, pečlivě je prostudujte a pokud se vás opatření týká, postupujte vyplněné žádosti k rukám ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky MŠ.

Zahájení přijímání žádostí od 1.10.2022 do 31.10.2022. Na základě podané žádosti dostanete vyjádření ředitelky MŠ v zákonné lhůtě buď s kladným nebo záporným vyjádřením a dalšími potřebnými informacemi.

Na čerpání příspěvků nelze uplatňovat právní nárok, dle metodiky MHMP je odsouhlasení či zamítnutí žádosti v kompetenci ředitelky školy. Vyplněné žádosti předávejte v obálkách do šanonu s názvem Ředitelna, který je umístěn na poličce u ředitelny.

Exnerová Danka, ředitelka MŠ