Covid - Aktuální informace

S platností od 19.2.2022 se ruší povinnost testování zaměstnanců ve firmách a školských zařízeních. Škola nemá za povinnost hlásit výskyt onemocnění Covidem 19 KHS hlavního města Prahy a ani zákonní zástupci dětí nemají povinnost škole oznamovat onemocnění dítěte či rodinného příslušníka na Covid 19. Ruší se karanténní opatření, izolace se prodlužuje z 5 na 7 dní. 

Dle informací vyhlášených vládou zpracovala Exnerová Danka, ředitelka MŠ