Jsme jednou ze čtyř pilotních školek, která je součástí projektu Malé technické univerzity

Malá technická univerzita

Technické vzdělávání názorně a jednoduše

Zavedení programu Malá technická univerzita ve 4 pilotních MŠ finančně podpořilo hlavní město Praha.

Naše Mateřská škola Duha je jednou z těchto pilotních školek.

V průběhu měsíce listopadu proběhly tandemové hodiny ve třídě Sluníček a Kvítek na téma „Stavitel města“ a Stavitel mostů“.

Co je to Mála technická univerzita?

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

Jak projekt vznikl?

Projekt vznikl na základě laviny otázek našich dětí.

+ Jak postavit dům?

+ Proč nespadne most?

+ Jak vztyčit vysokou věž?

+ Kam teče voda, když spláchnu?

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí