Informace pro rodiče.

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že ve dnech 1.2.-3.2.2017 proběhla v naší mateřské škole plánovaná inspekční činnost ze strany České školní inspekce po 7 letech. Výsledky - Protokol o proběhlé inspekční činnosti bude zveřejněn na veřejném portále ČŠI. Pro vaši informovanost jsem učinila kopie a máte inspekční zprávu vyvěšenou v každé šatně dětí při třídách. Myslím si, že budete spokojeni, až se dočtete, Jak školní inspektorky zhodnotily vzdělávání vašich dětí včetně stravování v naší mateřské škole.

Příjemné čtení všem smiley

Exnerová Danka, ředitelka MŠ