Dodatek ke Školnímu řádu MŠ - vydávání potvrzení k uplatnění slev za umístění dítěte dle zákona 247/2014.