Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.6/0362
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Žadatel Městská část Praha - Dolní Počernice

Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: FASS,s.r.o.
Projektant: ing. Jan Mayer
Doba realizace: říjen 2007 – červen 2008
Celková náklady: 19,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla revitalizace nádvoří tvořeného památkově chráněnými budovami hospodářského zázemí zámku. Území bylo zdevastováno především neadekvátním využitím ze minulého režimu (omezené budoucí využití, necitlivé stavební zásahy, ekologická zátěž). Projekt je součástí rozsáhlého souboru projektů obnovy výjimečného území tvořeného kulturní památkou Areál zámku a přírodní památkou Počernický rybník. Vedle významného estetického dopadu má i zásadní dopad ekologický a bezpečnostní (kamerový systém).
Ekologická orientace projektu – likvidace staré ekologické zátěže (dosavadní existence bývalé čerpací stanice pohonných hmot, vč. nádrží umístěných v zemi, mycí rampy s lapači olejů, odpadové jímky, násypy dvorního traktu, kultivace a rozšíření zelených ploch).
Dalšími klady projektu bylo vytvoření nové kvality teritoria parkového a přírodního charakteru – estetický vzhled, odstranění nevhodných porostů, budoucí snadná údržba, dobré podmínky pro růst významných stromů a dřevin v parku.
Zlepšena byla kvalita ITS (elektřina, voda, kanalizace).
Revitalizace přispěje k zatraktivnění území pro občany, návštěvníky, investory a NNO a k posílení vztahu obyvatel ke svému bydlišti.
Projekt podpořil vynikající dostupnost celého areálu, a to především pro obyvatele velkého sídliště Černý Most. V areálu se každoročně koná velká řada kulturních, sportovních, společenských a charitativních akcí.

Hlavní fotka: 
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
před: 
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
po: 
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území