Odborníci doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Toto doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší občany a malé děti. Dále je doporučováno maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispěje se tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Pro Prahu byla smogová situace letos vyhlášena již potřetí. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz [2], záložka Ovzduší. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz [2], záložka Počasí.

Zprávu vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha