Poplatek z ubytovací kapacity

Záležitost vyřizuje

 • Oddělení hospodářské správy a majtetku
JménoTelefonEmail
Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz

Základní informace

Vybírá se v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
   

Postup vyřízení

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den.
 

Splatnost poplatku

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník (ubytovatel) povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška hl.m.Prahy č. 6/2001 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění p.p.
   

Formuláře