Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Záležitost vyřizuje

  • Oddělení hospodářské správy a majtetku
JménoTelefonEmail
Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz

Základní informace

Platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

  1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
  2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Postup vyřízení

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Právní předpisy

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška hl. m. Prahy č. 27/2003 Sb.,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění p.p.