Umístění kontejnerů na objemný odpad v I. pol. 2015

Sběr objemného odpadu proběhne pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území naší MČ takto:

Stanoviště:

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263) 

Termíny přistavení VOK (v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00):

14. dubna 2015 - všechna stanoviště (4 VOK)
9. června 2015 - jen stanoviště V Ráji a V Čeňku (2 VOK)