Sběr bioodpadu v I. pol. 2015

Sběr bioodpadu proběhne pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území naší MČ takto:

v sobotu 25. dubna 2015

od 9.00 do 12.00
na stanovištích :
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
- ul. V Čeňku (u úřední desky) u parčíku

od 13.00 do 16.00
na stanovištích:
- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
 

  • Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho doplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.
  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
  • Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky.
  • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy.
  • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!
  • Odpad bude možné odevzdat pouze do naplnění jednoho kontejneru, další kontejner nebude přistaven.