Změna v přistavení velkoobjemového kontejneru

U P O Z O R N Ě N Í

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

DNE 20. 4. 2019 NEBUDE REALIZOVÁNO

 

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NA AVIZOVANÁ STANOVIŠTĚ ŽÁDNÝ BIOODPAD NEUKLÁDALI, NEBOŤ BY SE TÍM DOPUSTILI PŘESTUPKU
„NEOPRÁVNĚNÉHO ZABRÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ POD POKUTOU DO VÝŠE 50.000 Kč.

 

Děkujeme za pochopení

Moravcová Hana

ÚMČ Praha-Dolní Počernice