Sběr nebezpečného odpadu

Termíny přistavení sběrného vozidla v r. 2017:Zastávky sběrné trasy :Doba stání:

9.5.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 - 15.20 hod.

15.30 - 15.50 hod.

15.7.2017 /sobota/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

8.00 – 8.20 hod.

8.30 – 8.50 hod.

7.11.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 – 15.20 hod.

15.30 – 15.50 hod.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Upozornění:

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.


V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
  Poznámka: Teploměry nemohou být odevzdávány v lékárnách, ty k jejich převzetí nejsou oprávněny
 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemie
 • mazací oleje a tuky
 • ředidla a barvy
 • léky
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči:

 • Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci městského systému sběru odpadů.
 • Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně.
 • Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů a krabic.
 • Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta.

Více informací o mobilním sběru nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2017 získáte

na portále životního prostředí hl.m. Prahy.

 

mobilní svoz nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, ilustrační foto