Sběr bioodpadu ve II. pol. r. 2018

SBĚR BIOODPADU pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne ve II. pol. r. 2018 na území naší MČ takto:                           

v sobotu 8. září 2018
 

  • od 9.00 do 12.00

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                    
- ul. V Čeňku (u parčíku)

  • od 13.00 do 16.00        

- ul. Úpická (u tříděného odpadu)  
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)          

v sobotu 6. října 2018
 

  • od 9.00 do 12.00

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)   
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)      

  • od 13.00 do 16.00  

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                         
- ul. V Čeňku (u parčíku)

                                            

v sobotu 17. listopadu 2018
 

  • od 9.00 do 12.00

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                         
- ul. V Čeňku (u parčíku)      

  • od 13.00 do 16.00  

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)   
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

         

 

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
  • Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky.
  • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy.
  • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!