Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze

Magistrát hl. m. Prahy vydal informace k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy. Informace se týká povinností při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města. Dokument v příloze.

Mapa stanovišť využitelných složek zřízených na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html