Sběr bioodpadu ve II. pol. 2017

SBĚR BIOODPADU ve II. pol. 2017 pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne na území naší MČ takto:

     

                                                     

                                                                          

v sobotu 9. září 2017

od 9.00 do 12.00                                                            

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                    
- ul. V Čeňku (u parčíku)

od 13.00 do 16.00        

- ul. Úpická (u tříděného odpadu)  
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)                                  

------------------------------------------------------------------------------------------

v sobotu 7. října 2017

od 9.00 do 12.00                                                             

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)   
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)      

od 13.00 do 16.00  

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                         
- ul. V Čeňku (u parčíku)

------------------------------------------------------------------------------------------

v sobotu 11. listopadu 2017

od 9.00 do 12.00                                                            

- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)                    
- ul. V Čeňku (u parčíku)

od 13.00 do 16.00        

- ul. Úpická (u tříděného odpadu)  
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)                          

 

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze,
  • druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky,
  • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy.
  • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!