Sběr bioodpadu v 1. pol. 2017

SBĚR BIOODPADU v I. pol. 2017 pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne na území naší MČ takto:

                                                                                                                                    

v sobotu 22. dubna 2017

od 9.00 do 12.00                                                             od 13.00 do 16.00

- ul.Nad Rybníkem (konečná bus 263)                     - ul. Úpická (u tříděného odpadu)  

- ul. V Čeňku (u parčíku)                                              - ul.V Ráji (parkoviště u hřiště)                                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

v sobotu 17. června 2017

od 9.00 do 12.00                                                              od 13.00 do 16.00

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)         - ul.Nad Rybníkem (konečná bus 263)

- ul.V Ráji (parkoviště u hřiště)                                   - ul. V Čeňku (u parčíku)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------