Svoz vánočních stromků

Jak naložit s vánočním stromkem po Vánocích? V ideálním případě ho po odstrojení ostříháme a spálíme v kamnech nebo naštěpkujeme pomocí drtiče větví a zkompostujeme. Do nádob na směsný odpad odstrojené vánoční stromky nepatří, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor

Vánoční stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora! Adresy sběrných dvorů v Praze najdete na stránkách Pražských služeb.