Sběr bioodpadu v r. 2016

Informujeme vás o termínech sběru bioodpadu v r. 2016 na území Dolních Počernic, pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK):