Informace ke svozu odpadu na začátku roku

V návaznosti na časté dotazy občanů na svoz odpadu v těchto dnech, informují Pražské služby o svozu na přelomu roku 2015/2016. Jelikož měl rok 2015 celkem 53 kalendářních týdnů, nastala na přelomu roku situace, kdy se opakovaly dva liché týdny za sebou (53. a 1.). Pražské služby zajistily svoz následovně:

Zákazníkům, kteří mají svoz v:

  • liché týdny – bylo sváženo nestandardně v obou výše uvedených týdnech a v roce 2016 budou svozy realizovány dle plánovacího kalendáře,
  • sudé týdny – bylo naposledy sváženo v 52. týdnu a nestandardně v 1. týdnu, následující týden již dle plánovacího kalendáře.

Z výše uvedených informací vyplývá, že všem zákazníkům byl k dispozici jeden svoz navíc a veškeré svozy budou realizovány dle plánovacího kalendáře.