čp. 392 – obytný dům v areálu zámku

ev.č. 1 – 1974/9         

Dvoupodlažní dům s hladkými novodobými průčelími s plochou střechou. V polosuterénu barokní zdivo, které spolu s klenbami má zůstat zachováno.

Fotografie: 
čp. 392 – obytný dům v areálu zámku
Typ památky: