Ohradní zeď I

ev.č. 1 – 1974/6         

Zeď oddělující nádvoří starého a nového zámku, připojená ke spojovacímu pilířku. Pilířky původně s konkávně vybranými rohy. Koruna zdi v ose polí vzdutá, v celém rozsahu kryta pískovcovými římsovými deskami. na pilířích jsou profilované pískovcové soklíky, původně s barokními vázami a andílky.

Fotografie: 
Ohradní zeď I
Typ památky: