Terasa se schodištěm (nový zámek)

ev.č. 1 – 1974/3         

K jižnímu průčelí nového zámku se zvýšeným přízemím přiléhá terasa s jednoramenným schodištěm. Zábradlí terasy má mezi pilířky s vázami litinové zábradlí z ozdobné tyčoviny. Pilířky po stranách schodiště nesou vázy stojného typu jako na terase a při přístupové cestě (viz vázy typu I).

Fotografie: 
Terasa se schodištěm (nový zámek)
Typ památky: