Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál, bez čp., ul. Národních hrdinů

ev.č. 1 – 1973
parc. č. 1,2     

Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem s valenou klenbou má na západní straně hranolovou věž. Na severní straně oratoř s apsidou. Loď sklenuta třemi křížovými klenbami s hřebínky. Triumfální oblouk je půlkruhový bez profilace.

Původně románský kostel z počátku 13. století. První zmínka je z roku 1358. Při gotických úpravách loď prodloužena k západu, v pozdní gotice přistavěna věž. V renesanci loď sklenuta. Po roce 1890 provedena novorománská úprava a přistavěna oratoř. V posledních letech probíhají na kostele a v jeho areálu stavební úpravy za účelem zachování této významné kulturní památky.

Fotografie: 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál, bez čp., ul. Národních hrdinů
Typ památky: