Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/3

Autor:

neznámý

Umístění:

na polygonálním sloupu vrat kostela Nanebevzetí p. Marie, ul. Národních hrdinů

Materiál:

kámen

Datum osazení:

není známo

Současný stav:

zašlý

Vlastník:

katolická církev, farnost Dolní Počernice

Záměr:

celková obnova (je v gesci vlastníka)

Fotografie: 
Sv. Vavřinec, kulturní památka č.1-1973/3
Typ památky: