Sv. Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3

Autor:

neznámý

Umístění:

depozitář ÚMČ Praha – Dolní Počernice

Materiál:

pískovec

Datum osazení:

konec 18.stol.

Současný stav:

poničeno, torzo

Vlastník:

MČ Praha – Dolní Počernice

Záměr:

ponechat v depozitáři

Poznámka:

Původní umístění na mostě přes Rokytku, po r. 1918 v areálu kostela na ul. Národních hrdinů, průběžně ničena vandaly.

Fotografie: 
Sv. Jan Nepomucký, kulturní památka č. 1-1973/3
Typ památky: