„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“

Registrační číslo CZ.2.16/3.3.00/22064
Program Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků
Žadatel ORANGERY, s.r.o.

investor: Orangery, s.r.o.
Dodavatel : stavba - AAStaši,s.r.o,
vybavení - Benjamin,s.r.o.
Projektant : Ing. Filip Šrail, Zdeněk Novotný
Doba realizace : březen až srpen 2009
Celkové náklady : 6 446 250 Kč

Předmětem projektu bylo dokončení rekonstrukce památkově chráněného objektu zámecké oranžérie, vybavení jeho prostor (rozšíření stávajících prostor o 256 m2) a následné vybavení všech místností objektu. Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity zařízení a služeb, které jsou poskytovány pro děti předškolního věku, pro dětí školního věku formou anglických odpoledních klubů a volnočasových aktivit pro dospělé. Projekt připravil zázemí pro vytvoření 2 nových pracovních míst a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektu. Projekt byl rozčleněn do tří fází. První, předinvestiční fáze byla podle harmonogramu naplánována na období od listopadu 2008 do konce února 2009. Druhá, investiční fáze byla realizována od března 2009 do srpna 2009. Třetí fáze provozní, v této fázi projektu byly otevřeny nově zrekonstruované a nově vybavené prostory dětského a volnočasového zařízení Orangery a byl zahájen běžný provoz realizovaného projektu.

Hlavní fotka: 
„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“
před: 
„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“
po: 
„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“