Klub důchodců

Klub důchodců při MČ Praha-Dolní Počernice je dobrovolná zájmová a společenská činnost počernických seniorů. Ke své činnosti a pravidelnému setkávání využívá prostory radničního klubu v budově Úřadu MČ, Stará obec 10. Klub důchodců vyvíjí aktivní spolupráci s MČ při pořádání kulturních akcí, je velice činný v pořádání výletů na řadu zajímavých míst po celé ČR, ale i dalších činností a aktivit pro seniory.

Klub je určen všem počernickým seniorům, členství a využívání zázemí klubu je zdarma.

Kontaktní osoba:

Miloslav Konopa - vedoucí Klubu důchodců
tel.: 702 016 010

Adresa KD:
Klub důchodců
Stará obec 10
190 12 Praha-Dolní Počernice