Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

 

Dovoluji si Vás pozvat na 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  11. 6. 2018 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

 1. Prezentace Zastavovací studie projektu Nová Úpická, lokalita C
 2. Záměr na realizaci projektu „Rodinný park“
 3. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2017
 4. Stanovení počtu členů ZMČ na volební období 2018 – 2022
 5. Vstup MČ Praha – Dolní Počernice do Sdružení místních samospráv ČR
 6. Směrnice o Ochraně osobních údajů pro práci s osobními údaji
 7. Projednání dodatku č.4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o.
 8. Úplatný převod skladu spol. BeA CS, spol. s r.o. do vlastnictví MČ Praha-Dolní Počernice
 9. Dotace na zakoupení doskočiště na skok vysoký do ZŠ Národních hrdinů 70
 10. Veřejnoprávní smlouva se Sokol Dolní Počernice z. s. na poskytnutí dotace
 11. Záměr na odkoupení chaty na pozemku parc. č. 623 v k.ú. Dolní Počernice v ul. Ke hrázi
 12. Návrh nového Metropolitního plánu
 13. Informace
 14. Dotazy, připomínky, podněty
   
   
                                                                                                                   Zbyněk   R i c h t e r, v.r.
                                                                                                                 starosta MČ Praha – Dolní Počernice