Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
19.03.2018

Dovoluji si Vás pozvat na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

 v pondělí  19. 3. 2018 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

 1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2018
 2. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2019 – 2023
 3. Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2018 a rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na r. 2019 - 2023  
 4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA
 5. Projednání žádosti spol. Počernický pivovar s.r.o. za účelem úpravy nájemních vztahů v areálu čp. 2 a čp. 3 (mlýn, pivovar) v ul. Národních hrdinů
 6. Žádost o odsvěření pozemku parc. č. 1619/7 v k.ú. Dolní Počernice
 7. SOKP Běchovice-Dálnice D1, vyjádření k PD ve stupni k územnímu řízení
 8. Postup ve věci využití čp. 26 v ul. Národních hrdinů
 9. Využití rozvojových ploch v MČ Praha – Dolní Počernice - pokračování
 10. Informace
 11. Dotazy, připomínky, podněty

 

 

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.