Publikace a propagační materiály

VESNICE A OSADY NA ÚZEMÍ VELKÉ PRAHY S PAMÁTKAMI SLOHOVÉ A LIDOVÉ ARCHITEKTURY I.

VESNICE A OSADY NA ÚZEMÍ VELKÉ PRAHY S PAMÁTKAMI SLOHOVÉ A LIDOVÉ ARCHITEKTURY I.

Hlavní město Praha - odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal krásně zpracovanou publikaci, která aktualizuje současný stav vybraných vesnických sídel na území hlavního města, nevyjímaje ves lidí Počernových nebo Počerného aneb chcete-li, Dolní Počernice.

Po obsahové stránce je publikace rozdělena do několika kapitol zahrnujících základní identifikační údaje, charakteristiku krajiny a osídlení, urbanistický vývoj sídelního útvaru, charakteristiku stavebního fondu, se zaměřením na celkové zhodnocení včetně památkové ochrany a vymezení limitů rozvoje jednotlivých území. Odborné i laické veřejnosti mohou získané poznatky sloužit k poznání specifické lidové architektury na území velkých měst.

Do knihy můžete volně nahlédnout na dolnopočernickém Informačním centru. Kniha je neprodejná.

PRAHA NEZNÁMÁ

PRAHA NEZNÁMÁ

Kniha nabízí putování nejzajímavějšímí místy v Praze a dokumentuje její rozmanitost napříč celým územím. "Procházky po netradičních místech a zákoutích Prahou neznámou" zavádí čtenáře i do Dolních Počernic, které společně se sousedními Hostavicemi představuje autor knihy  jako čtvrť s krásnou přírodou a velkým množstvím památek. Po jejich stopách se můžete vydat příjemnou a v knize detailně popsanou vycházkou. 

Knihu zakoupíte v kamenných knihkupectvích a na internetu, nebo do ní můžete nahlédnout na dolnopočernickém Informačním centru.

Autor: Petr Ryska
Vydavatelství: Grada Publishing, a.s.

 

 

PEXESO

PEXESO

Dolnopočernické pexeso vzniklo v rámci výchovně vzdělávacího procesu pro děti a mládež. Jeho smyslem bylo seznámit děti s hlavními dominantami Dolních Počernic - budovami, přírodou i uměleckými díly a zábavnou formou tak u našich nejmenších vyvolat pocit sounáležitosti k místu svého bydliště.

Soubor pexesa obsahuje úvodní slovo starosty MČ, stručnou historii MČ, pravidla hry, skládačku - krabičku na uložení rozstříhaných obrázků, pohlednici s motivy MČ a 32 dvojic fotografií. Všechny fotografie znázorňují zajímavé kulturní a přírodní památky a umělecká díla, která lze v Dolních Počernicích běžně spatřit.

Pexeso je propagačním materiálem MČ Praha - Dolní Počernice a je poskytováno zdarma. Získáte ho na podatelně Úřadu MČ a na Informačním centru.

DOLNÍ POČERNICE Z dějin naší obce

DOLNÍ POČERNICE Z dějin naší obce

V pořadí 2. kniha o Dolních Počernicích vyšla v roce 2013. Na rozdíl od předchozí publikace je obsah knihy dílem jednoho autora, dolnopočernického rodáka Ing. arch. Franiška Kašičky CSc., který shromáždil množství unikátních textů, fotografiií a kreseb dokumentujících historické události naší obce v časovém rozsahu od pravěku až po období po Květnové revoluci v r. 1945.  

Publikace přispívá nejen rodákům, kteří mají v obci své kořeny, ale i novým usedlíkům a návštěvníkům městské části k poznání prostředí, ve kterém žijeme.

Knihu zakoupíte na dolnopočernickém Informačním centru.

Cena: 150 Kč

DOLNÍ POČERNICE

DOLNÍ POČERNICE

Vydání publikace o Dolních Počernicích bylo dlouhodobým záměrem minulého i současného vedení městské části, který se v r. 2007 proměnil ve skutečnost. Cílem knihy je představit čtenářům Dolní Počernice jako významnou městskou část hlavního města Prahy, jako obec s bohatými dějinami, přírodními krásami, ale též se zajímavými rozvojovými možnostmi. Bohatý obsah knihy doprovází řada fotografiií z archivů Úřadu MČ, spolků, organizací a dolnopočernických občanů.  

Knihu zakoupíte na dolnopočernickém Informačním centru.

Cena: 99 Kč