Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 8 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 11.03.2019 Ostatní Jiří Kulička, NADORAZ, NADORAZ
2019 7 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část." 10.02.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ - MV BAU s.r.o. Smlouva o dílo - Rehabilitace zámeckého parku 3část - INGBAU
2019 6 Účastnická smlouva 17.01.2019 Ostatní T-Mobile Czech Republic a.s.
2019 5 Smlouva o výpůjčce vozidla 27.02.2019 Výpůjčka Kompakt spol. s r.o.
2019 4 Dodatek č. 1 k DOHODĚ o poskytnutí příspěvku na rozvoj infrastruktury MČ Praha - Dolní Počernice ze dne 1.10.2014 19.10.2018 Ostatní Saint Tropez Production s.r.o.
2019 3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 14.02.2019 Ostatní Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4
2019 2 Výpočtový list nájemného - Ludmila Heroldová 30.01.2019 Nájemní smlouva Heroldová Ludmila
2019 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 29.01.2019 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s., počernický dětský sbor, z.s.
2018 79 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy 29.11.2018 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s., a.s.
2018 78 Smlouva o dílo k provedení stavby - Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice . snížení energetické náročnosti veřejné budovy 14.08.2018 O dílo, o spolupráci Marko Plus s.r.o.
2018 77 Smlouva o zpracování osobních údajů 21.11.2018 Ostatní CIVOP s.r.o.
2018 76 Výpočtový list nájemného 19.12.2018 Nájemní smlouva Simona Pokorná
2018 75 Nájemní smlouva na dobu určitou 20.12.2018 Nájemní smlouva Simona Pokorná
2018 74 Darovací smlouva 19.12.2018 Darovací Kontejnery Novák s.r.o.
2018 73 Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 24/1 20.12.2018 Nájemní smlouva BLOCK BUILDING s.r.o.

Stránky