Sv. Jan Nepomucký

 

Dřevěná plastika neznámého autora, původně umístěna v nice na objektu čp. 38 – Barborka na Českobrodské ul. někdy koncem 18. stol.. Soška byla sejmuta z obavy jejího zcizení a přemístěna do kanceláře starosty na ÚMČ, Stará obec 10.

Fotografie: 
Sv. Jan Nepomucký
Typ památky: