čp.2 Mlýn – ul. Národních hrdinů

 

Soubor budov mlýna se váže k r.1862, architektura inspirována motivy anglické novogotiky. Nejnáročněji je řešeno západní průčelí hlavní budovy z pískovcových kvádrů s reliéfními ozdobnými prvky – zrekonstruováno v r. 2007. V r. 1995 mlýnice vyhořela.Od r. 1999 probíhá rekonstrukce souboru budov. Uvnitř patrny zbytky Francisovy turbiny a mechaniky pohonného systému – transmisí.

Fotografie: 
čp.2 Mlýn – ul. Národních hrdinů
Typ památky: