Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice č. 1 - ustavující