Zápis ze zasedání Rady MČ č. 167

Zápis ze 167. zasedání Rady MČ konaného dne 17. října 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.