Hony na polní zvěř

Myslivecký spolek Horní Počernice chystá hony na polní zvěř, které se uskuteční v listopadu a prosinci na území naší městské části, Běchovic, Horních Počernic a Prahy 14.

Žádáme návštěvníky honitby, aby používali na svých vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů. Rovněž žádáme všechny majitele psů, aby dodržovali ustanovení § 10 odst.1 Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kde se zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Termíny honů:

  • 3.11.2018      Běchovice a Horní Počernice
  • 17.11.2018    Dolní Počernice a Praha 14
  • 1.12.2018      Běchovice a Horní Počernice
  • 15.12.2018    Dolní Počernice a Praha 14
  • 29.12.2018    Náhradní termín