Zápis ze zasedání Rady MČ č. 165

Zápis ze 165. zasedání Rady MČ konaného dne 26. září 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.